احمد خراسانی
(کاسه هایی) داغ تر از آش

لالی نیوز:

ضرب المثل معروفی است و از ظاهر آن هم آشکار است که کاسه داغ تر از آش بودن کار خوبی نیست ، اما جغرافیای مکانی وسیعی در یک گستره زمانی طولانی همواره شاهد بروز و ظهور این اصل در جوامع مختلف بوده است .

نمونه آشکار این مثل عقیده و عمل فرقه ضاله خوارج است که در صدر اسلام خود را دلسوزتر و آگاه تر از مردان بزرگی چون علی علیه السلام می دیدند به طوری که آیات وحی را می خواندند اما مقصودی که خودشان می خواستند را در آنها دنبال می کردند.

این دسته همان افرادی هستند که از ولایت و امام خودشان هم پیشی گرفته اند و با بصیرت ناقص و فهم معیوب خود از دین الهی اسلام نه تنها خود را خسران زده دنیا و عقبی کرده اند بلکه با نمایش چهره نامناسبی از دین موجب فاصله گرفتن مردم از اسلام ناب شده اند .

تفکر این جماعت سر به مهر سجاده آب کشیده به زمان صدر اسلام محدود نشده و تا قرن ها به صورت های مختلفی در جای جای جهان نمود داشته است .

این مقدمه از آن رو بیان شد که در سال های اخیر و در جامعه دین مدار ما که مقوله شریعت در آن جایگاه ویژه ای دارد ؛ به وضوح دیده می شود که عده ای به صورتی مدرن تر و با همان رویه (کاسه های داغ تر از آش) به زعم خود در حال دفاع از دین و شریعت هستند اما افکار و رفتارشان بدترین ضربه ها را به جایگاه دین مبین وارد کرده به طوری که نمود این مسئله در جامعه به وضوح مشاهده می شود .

معیار انقلاب و فصل الخطاب در بسیاری از امورات کشور در عصر امروز فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و خواهد بود اما در این بین عده ای از ولایت هم پیش افتاده و راه متفاوت تری را می پیمایند ؛ غافل از آن که این بی بصیرتی تبعات نامناسبی خواهد داشت که یکی از آن ها ایجاد شکاف در بین مردم و مسئولان است .

مهربانی یکی از تعالیم اولیه اسلام و نظام اسلامی است اما در مرام عده ای تند رو که آفت نظام و شریعت اند اقدام به حذف ، طردکردن ، تهمت و تخریب نیروهای نخبه و با سوادی که می توانند برای جامعه مفید باشند به سادگی آب خوردن اتفاق می افتد.

این ها همان عده ای هستند که برای سهم خود از سفره انقلاب به یک یا دو مسئولیت قانع نمی شوند و به قول دکتر شریعتی *هم باید از توبره بخورند و هم آخور* در حالی که انبوه جوانان شایسته به دلایل واهی و توهم تمامیت خواه این جریان در بیکاری و هزار معضل اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند.

روزگار امروز که آگاهی و انفجار اطلاعات خصیصه ی بارز آن است دیگر مسائل این چنینی عده ای را بر نمی تابد و هرگز شعارهای بدون عملکرد مناسب یک جریان تند رو برای آن ها جذابیتی نخواهد داشت به طوری که می فهمند و بهتر از هر کسی شعارها را از رفتارهای واقعی تشخیص می دهند .

البته این در حالی است که پیام آور اسلام در روزگار جهل مردم صدر اسلام به همراه داعیه داران اسلام راستین ، معارف ناب آسمانی را نه با شعارها بلکه با جذابیت های متناسب با مردم آن روزگار به سینه مردم منتقل می کردند ، به نحوی که سوز بیان آن ها از ورای 1400 سال هنوز در گوش و دل مومنان زنده است .

اما عده ای که خود امروزه صاحب جایگاه های متعدد و نفوذ های فراوان در امور مختلفی شده اند به گونه ای رفتارشان در تناقض با گفتارشان شده است که هر انسانی متوجه این تناقض می شود ، به طوری که نه تنها شعارهایشان هم جذابیتی ندارد بلکه حضورشان در هر محفلی مانع و دلیلی برای شرکت عده ای دیگر است و این مسئله ای خطرناک اما حقیقی است که حضور عده ای که فعالیت های نامناسب آن ها به تخریب و منزوی کردن قشر نخبه منجر شده به صورت نمادین در برنامه ها موجب کاهش حضور مردم در این برنامه ها می شود .

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸ شنبه ۱۸ خرداد
کدخبر:5052منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۸ هجدهم خردادلینک خبر: http://www.www.lalinews.ir/Pages/News-5052.aspx
(طراحی و تولید ، الفبای ایده برتر)